Friday, December 03, 2010

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ភាពក្រីក្រីប៉ះពាល់ដល់ស្ដ្រីខ្លាំងជាងបុរស

លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងកិច្ចការនារី បានមានប្រសាសន៍នៅ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពី ស្ដ្រីជាអ្នក នយោបាយ ICAPP ថា អាស៊ី គឺជាសាក្សីមួយចំពោ ះទិន្នាការនៃការរំខានដោយសារភាពក្រីក្រចំពោះស្ដ្រី... ភាពក្រីក្រ ប៉ះពាល់ដល់ស្ដ្រីខ្លាំង ជាងបុរស ដោយសារកង្វះខាតអំណាចក្នុងការ ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ដ កង្វះលទ្ធភាព ប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងធនធាន កង្វះខាតឱកាស និងកង្វះខាតចល័តភាពក្នុងករណីខ្លះ...”
  ក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ស្ដ្រីមានការងារទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ និង ក្រៅប្រព័ន្ធ ប៉ុន្ដែស្ដ្រីជាញឹកញាប់ ត្រូវប្រឈមនឹង  “ការជួលឱ្យធ្វើការចុងក្រោយគេ និងត្រូវ បានគេបណ្ដេញចេញពីការងារមុនគេបង្អស់  នៅពេលមានវិបត្ដិ។ 
   លោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ថា ទោះបីជាស្ដ្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធបាន រួមចំណែកឱ្យមានកំណើន ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបយ៉ាងច្រើន ក៏ស្ដ្រីទាំងនោះមិន បានទទួលនូវសុវត្ថិភាពការងារ អត្ថប្រយោជន៍មាតុភាព អត្ថប្រយោជន៍ សុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ នៅពេលឈប់សម្រាក និងសោធននិវត្ដន៍ឡើយ...
   អាស៊ីពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្ម ដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងពឹងអាស្រ័យ លើធនធានធម្មជាតិ និងព្រៃឈើ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិត និងថាមពល។  សហគមន៍ក្រីក្រមានលទ្ធភាពបន្ដិចបន្ដួចក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពល  ហើយប្រជាជនក្រីក្រ ងាកទៅរកការ ពឹងផ្អែកលើបរិស្ថាន ដើម្បីទទួលទាន ថាមពល និងរកចំណូល។ ដូចច្នេះ ជាការសំខាន់គឺត្រូវផ្ដល់ឱកាស និងជម្រើសធនធាន សម្រាប់សហគមន៍ និងត្រូវធានាថា ទាំងស្ដ្រី និងបុរសមានការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវទៅវិញទៅមក ដើម្បីធ្វើឱ្យមាននិរន្ដភាពបរិស្ថាន និង ការ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងប្រទេស។ 
  ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ លោកជំទាវ ឃួន សុដារី ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ដ្រៃយ៍របស់ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) បានមានប្រសាសន៍ថា វិបត្ដិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ពិភពលោកបានដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងលើស្ដ្រី។ តាមពិត បញ្ហាយេនឌ័រនៅអាស៊ី មិនទាន់ ទទួលបានការលើកកម្ពស់ ការយកចិត្ដទុកដាក់ទាំងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតំបន់ និងអន្ដរជាតិ ស្ដីពីថាមពល បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រកបដោយនិរន្ដរភាពនៅឡើយទេ។
លោកជំទាវ បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា ប្រតិភូទាំងអស់ទូទាំងតំបន់អាស៊ី ដែលបានចូលរួម ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី  នៃសន្និសិតអន្ដរជាតិរបស់គណៈបក្សនយោបាយអាស៊ី និង សិក្ខាកាមទាំងអស់នៃអង្គសិក្ខាសាលាស្ដីពីអ្នកនយោបាយជាស្ដ្រី ដ៏ពិសេសនេះ យើងទទួល ស្គាល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់ និងមានសារប្រយោជន៍របស់ស្ដ្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងសុខុមាល ភាពរបស់ ប្រទេសជាតិ និងបញ្ហាយេនឌ័រនៅកន្លែងការងារ និងនៅក្នុងសង្គម។ លោកជំទាវក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចសហ ប្រតិបត្ដិការ ការយោគយល់ និងមិត្ដភាពនៅក្នុង អង្គសិក្ខាសាលានេះទាំងមូល គឺជាសក្ខីភាពនៃប្រពៃណីរបស់ ICAPP។        លោកស្ដ្រី Iris Indira Murti ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិនៃគណៈបក្ស ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្ដិកណ្ដាលនៃក្រុមមានតួ នាទីសកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានផ្ដល់ជាមតិថា ស្ដ្រីធ្វើការ២ ភាគ៣នៃម៉ោងធ្វើការធម្មតារបស់ពួកគេ ដោយសារតែការងារផ្ទះ ហេតុដូច្នេះ ពួកគេគួរ ទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាដូចបុរសនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល។
លោកស្រី បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា  ស្ដ្រីនឹងធ្វើការបានល្អនៅក្នុងនយោបាយប្រសិន បើនយោបាយនោះផ្ដល់ ឱកាសដល់ស្ដ្រី ហេតុដូចនេះគួរតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើ  វិធីសាស្ដ្រដែលផោតការលើកកំពស់ដល់ស្ដ្រី និងប្រជាជនក្រីក្រ នៅពេលរៀបចំគោល នយោបាយ។
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនេះ រួមមានអ្នកតំណាងមកពី ២២ ប្រទេសដែលមានការប្រកាសជារួមមួយ ដោយបានអះអាង ជាថ្មីនូវការប្ដេជ្ញារបស់ស្ដ្រីចំពោះគោលដៅរបស់ ICAPP ដើម្បីលើកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរវាងគណបក្ស នយោបាយក្នុងការពង្រឹង ការយល់ដឹង និងការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមប្រជាជន និងប្រទេសនៅ ក្នុង តំបន់ដើម្បី លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការក្នុងតំបន់ តាមរយៈតួនាទី និងបណ្ដាញជាក់លាក់ របស់គណបក្សនយោបាយ និងដើម្បីបង្កើតឱ្យ មានបរិយាកាសមួយដែលមានសន្ដិភាពនិរន្ដភាព និងវិបុលសុខរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់។
  ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ លោកស្រី Rinzin Jamtsho ដែលជាលេខាធិការបស់លោកប្រធានា ធិបតីនៃប្រទេសប៊ូតង់ បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទីពីររបស់ ICAPPនេះថា ប្រទេសប៊ូតង់ បានក្លាយទៅជាប្រទេស ប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយមានការចូលរួម ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានធ្វើការយ៉ាង ហ្មត់ចត់ អស់រយៈពេលជាងបីឆ្នាំក្នុងការកសាងនូវបុរេលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ ប្រជាធិបតេយ្យ និងការរៀប ចំស្ថាប័ន
  “អ្នកដឹកនាំដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងសព្វថ្ងៃនេះ គឺជាសមាជិកបេក្ខភាពដែលបាន ជ្រើសតាំងដោយប្រជាជន ដើម្បី បម្រើជាតិនៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះ។ ដោយយោងតាម ទស្សនះដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសប៊ូតង់ គណបក្សនយោបាយមួយនេះ បាន ប្រើប្រាស់គោលការណ៍នៃ ការអភិវឌ្ឍដោយមានសមធម៌ និងយុត្ដិធម៌ ជាគោលគំនិត ដ៏ចម្បង នៃគោលការណ៍ដឹកនាំ
  លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា ប្រទេសប៊ូតង់ គឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអនុលោមទៅ តាមទស្សនៈរួម និងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីសុភមង្គលសង្គមជាតិទាំងមូល និងថា គោលបំណង ចុងក្រោយក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសប៊ូតង់ គឺការបង្កើនសេចក្ដីសុខ និងសុភមង្គលរបស់ ប្រជាជន ដោយគិតពីតម្លៃនៃសេចក្ដីត្រូវការខាងស្មារតី និងផ្លូវចិត្ដជាជាងការបំពេញ សេចក្ដីត្រូវការលើសម្ភារ។ សុភមង្គលជាតិទាំងមូលមានសសរគ្រឹះសំខាន់ៗបួន គឺការ អភិវឌ្ឍ សង្គមសេដ្ឋកិចឱ្យមានសមធម៌ ការអភិរក្សបរិស្ថាន ការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ និង អភិបាល កិច្ចល្អ។
  គោលគំនិតជាទូទៅដែលអនុម័តដោយអ្នកថ្លែងការណ៍ភាគច្រើន គឺសម្រាប់ប្រទេសនៅ អាស៊ីដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយ បញ្ហាសំខាន់ ដើម្បីរៀបចំផែនការក្នុងការបង្កើនការ អភិវឌ្ឍឱ្យបានល្អប្រសើរនាពេលអនាគត។ បញ្ហាទាំងនេះ រួមមានការកសាង ស្នាដៃនាពេល កន្លងមក គុណភាពអប់រំ ការផ្ដល់ការងារធ្វើ និងសេដ្ឋកិច្ចពីថ្នាក់ មធ្យមទៅថ្នាក់កណ្ដាលការលើកម្ពស់សេវាសុខភាព ការធានាឱ្យមានកំណើន ក្នុងការជួយគាំទ្រប្រជាជនក្រីក្រការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ ការបង្កើនឥនទានខ្នាតតូច ការផ្ដោត លើការរីកចម្រើន របស់ស្ដ្រី ការពង្រឹងការទំនាក់ទំនង ការលើកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការផ្ដោតទៅលើ ព័ត៌មាន និងបច្ចេក វិទ្យាទំនាក់ទំនង (ICT) និងការជំរុញឱ្យមានការផ្ដោតទៅលើដំណើរការ គោលនយោបាយ និងការអនុវត្ដ។

PRESS RELEASE ICAPP Proposes Global Debt Reduction to Finance Climate Change Programs

ICAPP Proposes Global Debt Reduction to Finance Climate Change Programs

The poorest countries are often the ones that suffer the most from natural calamities that may wipe out, in the twinkling of an eye, tens of years of material gains that people may have won from patient husbandry, hard work and thrift.

In saying this, Jose de Venecia Jr., Founding Chairman of ICAPP and Founding President of CAPDI, stressed the urgent need to reverse this downward spiral towards ecological collapse, by saying that humankind must learn to live in harmony with nature and the people could no longer exist as the arrogant and heedless “masters of the universe.”

Venecia also proposed a radical measure to aid the campaign and fight against climate change by calling for a global debt relief for environment.

“We propose a substantial ‘debt-for-environment’ formula to complement the debt-for-equity plan to fight poverty for the 100 highly indebted middle income countries under the United Nation’s millennium development goals (MDG).”

“Our proposal is voluntary and does not ask international creditors to forgive or suspend a single dollar of debt, nor will it require new money from the legislatures of any of the rich countries,” said Venecia, stressing that the proposal simply calls for creditor states and lending institutions the option of converting up to 50% or portions thereof of the debt  service payments they received into investor’s equity in environmental programs in their debtor countries which could include reforestation, water conservation, alternative energy, mass housing, health education, eco-tourism and other social infrastructures.

The Prime Minister of Nepal, Madhav Kumar Nepal, said “Nepal is host of seven of the world’s highest peaks and being a mountainous nation, we are faced with the dire consequences of climate change, which has direct negative impacts on our country.”
“We are faced with melting snow, global warming, environmental degradation and being a poor country, we are unable to cope with this, other than appealing to the international community to give more attention to the mountainous nations whose very existence depended on the environment in which they existed.”

A dramatic video presentation on the effects of climate change was also shown – uncontrollable floods, blinding pollution, sweeping mud slides, pounding waters and other calamities which were key points to shock the audience in realizing the perils of climate change and disregard for the environment.

Earlier, Cambodia’s Deputy Prime Minister Dr. Sok An, who is also the Minister in Charge  of the Council of Ministers and chairman of the Organizing Committee of the 6th ICAPP General Assembly, said in  his opening remarks that today’s world faced real challenges and dangers from the effects of climate change and global warming.

“What we are facing today is not of our doing but we are nevertheless faced with its impact. The developing nations and the poor nations are bearing the brunt of the effects of climate change and global warming and we, as political party leaders and governments must take coherent, cohesive and consistent measures to tackle these perils, “Dr. Sok An said.

He said that Cambodia was equally vulnerable to the threats to its eco-system and that it was giving close attention to the twin concerns of the battle against climate change and the battle against poverty as they were closely linked and thrived on one another.

Meanwhile Nepalese Prime Minister Madhav Kumar Nepal told reporters on the sideline of ICAPP’s conference that the 2 main priorities of Nepal at this moment are the development of the Agro Industry and Tourism Development. The Government of Nepal is looking to collaborate with Cambodian Government in these 2 areas as they hold the most promise. 

He said he had detailed and meaningful meetings with Cambodia’s Premier Hun Sen on bilateral issues and exchange of views on mutual interest. He said Nepal and Cambodia enjoyed closed mutual relations, understanding, goodwill and friendship and that he hoped the visit will deepen the relations between both the countries and open the doors for new opportunities, especially in Agriculture and Tourism Sector.

He said that Cambodia has pledged its support for Nepal’s bid to be the President of the 2011 United Nations General assembly while Nepal had in turn pledged to support Cambodia’s bid to have her candidate as a non permanent member of the United Nation’s Security Council in the 2012/2013 period.
ICAPP Press Secretariat
3rd December, 2010

Phnom Penh Declaration INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASIAN POLITICAL PARTIES Adopted at the 6th General Assembly of the ICAPP

Phnom Penh Declaration 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASIAN POLITICAL PARTIES
Adopted at the 6th General Assembly of the ICAPP
held in Phnom Penh, Kingdom of  Cambodia, on December 2-3, 2010
We—the leaders and representatives of (89) political parties from Afghanistan, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, East Timor, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Russia, Solomon Islands, Sri Lanka, Syria, Thailand, Tonga, and Vietnam—gathered here in Phnom Penh, the capital city of the Kingdom of Cambodia, for the Sixth General Assembly of the International Conference of Asian Political Parties (ICAPP). The Assembly was graciously hosted by the Cambodian People’s Party, in collaboration with the FUNCINPEC Party, from December 1 to 4, 2010, under the main theme of “Asia’s Quest for a Better Tomorrow.”
Noting that our Assembly coincides not only with the tenth anniversary of ICAPP’s founding but also with the 32nd anniversary of the establishment of a ‘Salvation Front for the Liberation of the Cambodian Nation from the Genocidal Regime,’ we declare as follows:
ICAPP AS AN OPEN FORUM FOR ASIA’S POLITICAL PARTIES
We reaffirm that ICAPP is an open and unique forum for Asia’s political parties, and that it has become the pivot of inter-party dialogue and cooperation, working to achieve our common goal of sustained peace and shared prosperity in Asia. ICAPP is leading the way forward in what is generally accepted as the 21st Asian Century.
We note with great satisfaction and pride that, during its first decade, ICAPP has promotedexchanges and cooperation between political parties subscribing to competing ideologies; enhanced mutual understanding and trust among our peoples and countries; and promotedregional cooperation.
We reaffirm our commitment to the principles—and the spirit—of the ICAPP Charter and of ICAPP’s subsequent Declarations at its biennial assemblies: in Manila in 2000, Bangkok in 2002, Beijing in 2004, Seoul in 2006 and Astana in 2009.
We reiterate our commitment to the intent and spirit of the United Nations Charter, International Law, the Five Principles of Peaceful Co-existence, and the Bandung Principles that emphasize democracy, good governance, human security, human rights, dignity, freedom, well-being, the rule of law and coexistence between ethnicities, cultures and faiths. Promotion of inter-faith harmony is basic tenet of ICAPP’s principles. ICAPP embodies the Asian spirit of resilience evident in the dynamism and vibrance of our societies: successfully combating crises and overcoming the economic difficulties with innovation.
THE PRINCIPLES TO WHICH WE ADHERE
We pledge to ensure peace, security, stability and prosperity for our home continent, in the context of growing political and economic multi-polarity, by adhering to the following principles:
 • Sovereignty and territorial integrity of every state;
 • Right to determine its own political, economic and social system of every state;
 • Non-aggression and non-interference in each other’s internal affairs;
 • Peaceful settlement of territorial disputes and adherence to internationaltreaties and laws;
 • Arms control, disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction; and
 •  Rejection of every kind of extremism, prejudice or bigotry.
We support in particular the international agreement that “all States need to make special efforts to establish the necessary framework to achieve and maintain a world without nuclear weapons,” as stated in the final Document unanimously adopted in 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, as well as the United Nations Secretary General’s five point proposal which includes negotiations on a nuclear weapons convention.
We support our Standing Committee’s initiative—in company with the Permanent Conference of the Political Parties of Latin America and the Caribbean (COPPPAL)to reach out to our counterparts in Africa and in other continents to enhance mutual understanding and cooperation through dialogue and exchange, with the object of eventually convening a global convention of political parties. This was reaffirm at the meeting between Standing Committee of the ICAPP and Coordinating Body of the COPPPAL.
FACING UP TO OUR GRAVEST THREATS
We realize that environmental degradation and poverty passed down from generation to generation are the gravest threats confronting humankind in our time. We support all efforts—international and national—to moderate the effects of climate change and to alleviate hunger, ignorance and ill-health. We endorse U.N. Secretary General Ban Ki-moon’s efforts to accelerate the attainment of the U.N.’s Millennium Development Goals; and to facilitate international agreements to reduce greenhouse gases. We endorse ICAPP’s initiative to gain observer status to the General Assembly, so as to coordinate its activities with relevant U.N. programs.
We realize the Asian economies’ need to improve their management of financial liquidity andtheir ability to pool resources, if they are to control the processes of national and regional development. Our countries must seek inclusive growth by expanding economic parity and by increasing their share of the benefits from global economic growth. They can achieve this bybridging the development gap and by speeding up their economic integration through the connectivity being generated by globalization.
OUR CALL FOR OPEN REGIONALISM
We realize our need to boost intra-regional trade through open regionalism—by eliminatingboth tariff and non-tariff barriers, deepening cooperation, and integrating the economies of the Asian regions. We must link up the ASEAN and SAARC (South Asia Association for Regional Cooperation) frameworks; strengthen the Mekong-Indo-China economic corridors; connect the Greater Mekong Subregion (GMS) with the South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) as well as with the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC); and bring Gulf Cooperation Council (GCC), Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) and all other regional cooperation frameworks into a larger pan-Asian architecture. 
In this regard, we remind ourselves of our vision and our ultimate goal to build an Asian community that will bring about shared prosperity to all peoples in the region and emphasize the importance of collectively striving to further strengthen coordination and cooperation among all countries and regional groupings, in particular through expanded roles of political parties.
We reaffirm our resolve to establish an Asian Anti-Poverty Fund and an Asian Micro-Financing Fund—as called for by the Kunming Declaration of the ICAPP Conference on Poverty Alleviation held in the capital city of Yunnan Province, China, in July 2010. We reaffirm our will to enlarge the objective area of the proposed Fund into a Global Anti-Poverty Fund following consultations with our intra-regional political partners in Latin America and the Caribbean under COPPPAL and with the political parties in Africa.
We realize that, as Asia’s economies expand, the continent’s huge population will exert an upward pressure on food demand worldwide. To anticipate this, we must now build up our centers of sustainable agricultural growth. The Mekong River basin can become one such resource, both for Southeast Asia and beyond. We urge the Mekong Basin states to protecttheir water resources and develop their agriculture—particularly its organic components—not only to reduce poverty among their peoples, but also to improve regional food security and to restrain the inflation of global food prices. 
DEALING WITH THE PERILS OF CLIMATE CHANGE
We recognize our critical need to turn our economies away from business as usual—so that we can face up to our collective responsibility to deal with the hazards and perils of climate change. Already our countries must cope increasingly with environmental disasters such as super-typhoons, great floods and engulfing landslides. We must reexamine our accustomed energy culture and move forward in the innovative use of renewable and clean energy sources.
We must strengthen the bonds between humankind and the living earth by making industry a friend and not an enemy of the environment. Public policy must encourage the rise of ‘green enterprises’ and the adoption of technologies attuned to the new environmental imperatives. We must always keep in mind the earth is not for us to deal with as we please. We’re merely its trustees for the next generation.
TOWARD RENEWABLE ENERGY
We recognize that moving toward the use of renewable energy is not just an effort to reduce CO2 emissions. It is also an opportunity to create sustainable domains of economic activity, raise popular incomes and generate jobs. The judicious development of Asia’s renewable energy resources—in all their variety and widespread availability—should become the end-goals of our continent’s energy strategy.
Since it will take some time for renewable energy resources and green technologies to become fully developed, we must—at least for the foreseeable future—continue to rely on conventional energy sources to fuel Asia’s development. Hence we must also advocate—in an era of volatile oil prices—the tapping of the oil and gas reserves known to lie both inland and offshore in many regions of our Continent.
 THE ROLE OF BIOLOGICAL DIVERSITY
We recognize that biological diversity has played a crucial role in the rise of civilizations.Humankind must preserve zealously this immense biodiversity reserve. We call for the founding of an ‘Asian Environment Research Center’ to support our Continent’s sustainable development and to encourage pioneering and innovation in sustainable development, particularly in farming, forestry and fishery.
COPING WITH NATURAL DISASTERS
We also call for the closest cooperation among the Asian states to deal with recurring natural disasters, such as earthquakes, tsunami and flooding. We must link all efforts to prevent these disasters and to provide relief and rehabilitation at all levels—local, national and international. We urge the convening of an ICAPP Medical Emergency Forum (IMEF) to respond to the challenges and threats from natural disasters, as agreed at the 1st Meeting of the IMEF Steering Committee in Langkawi, Malaysia in May 2010. We welcome the decision to convene the ICAPP Conference on Natural Disasters and Environmental Protection in Malaysia in May 2011. And we support the objectives of the International Eco-Safety Cooperative Organization and propose that we show our collective resolve and consider including in our respective national Constitutions and political party platforms provisions and solutions to combat climate change and environmental degradation.
YOUTHS’ AND WOMEN’S ORGANIZATIONS 
We recognize that youth and women’s access to and control over resources, access to opportunity and participation in al sphere of life are vital to sustainable development and prosperity. We recognise that the social-cultural processes of modernisation cannot be completed without their active engagement.
MOBILIZE POLITICAL PARTIES FOR NEGOTIATED SETTLEMENTS
  We seek reconciliation in all Asia’s conflict zones.  Indeed one of our end-goals is to mobilize all the world’s political groupings on behalf of the global peace process; the political and economic integration of the regions; the stability of the economic order; debt relief, and common action against poverty, corruption and climate change.  By getting together and agreeing on common action, we, the Asian and world’s political parties, could contribute our share to bridging the East-West, North-South divide; prevent the threatening “clash of civilizations,” and save our planet from environmental degradation.
PRESERVING THE ASIAN HERITAGE
We must also emphasize the importance of preserving Asia’s splendid heritage, its cultures and values to the extend that they do not violate the rights of any individual and group that even under globalization, continue to inspire and to guide our Continent’s processes of modernization. We call for the creation of an institution to award grand prize for union and innovating contributions to sustainable development, particularly in the field of agriculture, environment, energy, peace and culture.
Felicitate the Royal Government of Cambodia and the International Coordinating Committee (ICC) for their achievement with respect to the Angkor World Heritage Site, a cooperation between 18 countries and 25 institutions in 60 different projects, a model of excellence in its execution of protection, preservation and sustainable development and harmonization between cultural heritage, nature and human activities.
PRAISE FOR THE CAMBODIAN LEADERS
Under the auspices of His Majesty King Norodom Sihamoni and His Majesty King Father Samdech Preah Bat Norodom Sihanouk, we compliment the Cambodian People’s Party for achieving the following goals:
 •  Liberating the country from the genocidal regime, preventing its return, and rebuilding the country from scratch with poverty rate of 100 percent;
 •   Negotiating and achieving a political settlement which paved the way for the development and prosperity;
 •  Safeguarding the Constitution and, thanks to win-win policy of Samdech Techo Hun Sen, guaranteeing peace, political stability and full national unity that has enabled the economy to growth by double digits in recent years;
 •  Brining the last Khmer Rouge leaders to justice through an Extraordinary Chamber within the Courts of Cambodia (ECCC) that has been recognized by the United Nations as a new model for the international justices; and
 • Dispatching Cambodian troops on UN peace-keeping mission to a number of countries such as Sudan, Chad, Central Africa and Lebanon.
Within a short spam of less than two decades, Cambodia has demonstrated through its policy a model of peace and reconciliation. A large-hearted approach based on inclusion, generosity and taking all on board has ensured a process where there no loser and all are victors. Such a model has relevant for others conflicts in Asia. In this context, ICAPP supports and joins the Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) Peace Commission in its efforts to promote peace in Asia through dialogue among political parties in conflict areas such as Nepal, Korea, Pakistan-India, and Afghanistan.
The ICAPP will be sending a delegation to Kathmandu on the invitation of the three major political parties of Nepal to seek a way out of the impasse through dialogue among the parties concerned.
The ICAPP also welcomes the establishment of the High Peace Commission by the Government of Afghanistan, which is mandated to start negotiation with the insurgents with a view to seeking a political settlement of the conflict.
Pursuant to the letters written by the ICAPP Chairman, Jose de Venecia and Secretary General Chun Eui-yong, to the President of Pakistan and the leader of the ruling Indian National Congress, Madame Sonia Gandhi, representatives of the Indian and Pakistani ruling, and opposition parties met in Phnom Penh on December 3, 2010, and agreed to institutionalized the dialogue amongst the two countries main political forces.
With respect to the recent provocation and military action in the Korean Peninsula, the ICAPP General Assembly calls on all parties concerned to immediately defuse the situation through dialogue and negotiations. The ICAPP strongly urges the international community to ensure that there is no recurrence of the use of force, in line with the statement of the UN Secretary General on this issue.
The ICAPP General Assembly noted that the “Cambodian Model” of peace, reconciliation and integration of armed groups presents a way forward to resolve conflicts in other parts of Asia.          
ACKNOWLEDGMENTS
Lastly, we must express our gratitude to the Cambodian People’s Party and the FUNCINPEC Party for hosting our Sixth General Assembly.  Further, we thank the Royal Government and the people of Cambodia for their warm hospitality. And we note with gratitude the encouragement and support of the Hanns Seidel Stiftung and the Konrad Adenauer Stiftung, both of the Federal Republic of Germany; and of the Korea Foundation, Republic of Korea.
We also express our gratitude to the representatives of political parties and institutes from Argentina, Columbia, Germany, Mexico, Seychelles, Sudan, Sweden, Tanzania, Uganda, and the United States who have participated in the assembly as observers. The ICAPP General Assembly paid tribute to the creative leadership and dynamism of His Excellency Jose de Venecia as the architect and moving spirit of the ICAPP. 
Adopted unanimously on this third day of December 2010, in Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

ប្រតិភូ​សន្និសីទ​ ICAPP បាន​ចាត់ទុក​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​សម្តេច​ តេជោ​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ​ជាគំរូ​ សម្រាប់​ដកពិសោធន៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសផ្សេងៗទៀត​ (០៣/១២/២០១០)

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​​​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​ទី​ស្តី​ការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​វាយ​តម្លៃថា សន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីគណបក្ស​នយោបាយ​​នៅអាស៊ី​(ICAPP)​ លើកទី​៦ ដែល​ រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​ គណបក្សប្រជាជន​​កម្ពុជា​​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​និង​មាន​ទំហំធំជាង​គេ​បង្អស់​​ក្នុង​ចំណោម​សន្និបាត​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​៥​ លើក​​កន្លង​មក​។

​​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​នៃ​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋ​មន្ត្រី​ នា​រាត្រី​ថ្ងៃទី​៣ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១០​  ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន ដែល​ជា​ប្រធាន​រៀប​ចំ​សន្និសីទ​​ ICAPP ​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹង​ថា ចាប់តាំង​ពីថ្ងៃទី១ ដល់៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ អង្គ​ប្រជុំ​ធំៗ​​​ ដែល​រួមមានសន្និសីទស្តីពី គណបក្ស​ប្រជាធិប​តេយ្យ​និយមកណ្តាល អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អន្តរ ជាតិ(CAPDI) មហាសន្និបាតលើកទី៦នៃ សន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ​ នៅអាស៊ី​(ICAPP) សន្និសីទស្តីពីសហប្រតិបត្តិការរវាង CAPDI​ និង​គណបក្ស​​នយោបាយ មកពីអាមេរិកឡាទីន (COPPAL) ។​ ការប្រារឰខួបលើកទី១០ នៃ​ការ​បង្កើត​ ICAPP ​ការ ប្រារឰ​​​ សិក្ខាសាលាពិសេស ស្តីពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយ និង អ្នកដឹកនាំ នយោបាយវ័យក្មេង​ ទទួល​បានគាំទ្រពីក្រុមគណៈប្រតិភូ​គណបក្ស​នយោបាយ​មក ពី៤៦​ ប្រទេស​នៅ​ក្នុង​​ទ្វីប​អាស៊ី​ ។

ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន ថ្លែងបញ្ជាក់​ទៅកាន់អ្នកកាសែតជាតិ និង អន្តរជាតិ​ថា​ “នេះ​​បាន​​បង្ហាញឱ្យ ឃើញពីការរីកធំធាត់របស់ស្ថាប័ន ICAPP  សន្និសីទអន្តរជាតិ នៃ គណបក្ស នយោបាយ​​​នៅ អាស៊ី” ។

ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន បានមានប្រសាសន៍ថា “កម្ពុជាជាគំរូដ៏ល្អ សម្រាប់​ ពិភពលោក​” ។ ឯកឧត្តម​​បណ្ឌិត សុខ អាន បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា “អ៊ីចឹង ហើយ​បាន​ ជា​ស្ថាប័ន​ ICAPP​ ចាត់ទុក កម្ពុជាប្រទេសគំរូ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេ បង្កើតគណៈកម្ម ការ សន្តិភាព ដើម្បីជួយ សម្រប​សម្រួល​ ដល់ប្រទេសដែលកំពុង មានបញ្ហាដោយយកបទ ពិសោធន៍ពី ប្រទេសកម្ពុជា” ។

ជោគជ័យ​ធំៗ​ដែល​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ទទួល​បាន​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​សន្និសីទ​ ICAPP លើក ទី​៦​នេះរួម​មាន​​សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាត្រូវ បាន​​តែងតាំងជា​ “វរប្រធាន​” របស់ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ និយមកណ្តាលអន្តរ​ជាតិ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ (CAPDI) ​ដែល​មាន​សមាជិកចំនួនជាង ៤០គណបក្ស នយោបាយ។ ក្នុង​នោះ​ នយោបាយ​ឈ្នះឈ្នះ​របស់ សម្តេច​អគ្គមហា​សេនា​បតីតេជោ ហ៊ុន សែន​ ​ក្នុងការ​កសាង​ សន្តិភាព​ និង​រួប​រួម​ជាតិ​​ ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​សម្របសម្រួល​អន្តរជាតិ​ ដើម្បី​អភិរក្ស​ និង ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់អង្គរ ICC ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ជា​គំរូ​សម្រាប់​រៀន​សូត្រ​ដក​ពិសោធន៍​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស ​ផ្សេងៗ​ទៀត​។

ឯកឧត្តម​ ចូហ្សេ ដឺវិនិសៀ ​(Jose Venecia Jr)  ជា​ប្រធាន​ស្ថាបនិក​ និង​ជា​សហប្រធាន​ នៃ​ស្ថាប័ន​ ICAPP នៅក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​នោះ​ដែរ​ក៏បាន​ថ្លែង​កោត​សរសើរ​អំពី​ យុទ្ធសាស្ត្រ​ដឹកនាំ​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​​​កម្ពុជា សម្តេចតេជោ​ ហ៊ុន សែន និង បណ្តាថ្នាក់ដឹក នាំកំពូលៗឯទៀតរបស់ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ព្រម​ទាំងការចូលរួមពីគណបក្ស ហ៊្វុន ស៊ិន ប៉ិច​ ចំពោះ ការបញ្ចប់ជម្លោះអស់ រយៈពេល​ជាង​៣០ ឆ្នាំ​នោះ​ដែរ។ នៅពេលនេះអតីត មេដឹកនាំ ខ្មែរក្រហមបាន និងកំពុងត្រូវគេកាត់ ទោស​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ របស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលដែល ខ្មែរក្រហមកាន់អំណាច​ចន្លោះ​ពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ ដែល​ក្នុង​រយៈ ពេលនោះ មនុស្សជិត២លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិត ដោយសារការសម្លាប់ ក្រៅរង្វង់ច្បាប់ អត់​អាហារ​ ឈឺ និងអ្នកខ្លះទៀតស្លាប់ ដោយការបង្ខំធ្វើការហួសកម្លាំង ។
 ​ក្នុង​ចំណោម​គណបក្ស​នយោបាយប្រមាណ១០០ មក​ពី​ទ្វីប​អាស៊ី អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងទ្វីប អាមេរិក នៅក្នុងប្រទេសប្រមាណជិត ៥០ប្រទេស បានមកចូលរួមការប្រជុំនេះ ដែលមាន គណៈប្រតិភូ​ប្រមាណជាង ៥០០ នាក់រាប់ទាំងអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិត្រូវ​បាន​ដឹក​នាំ​ ដោយ​អតីត​ប្រធានាធិបតី​ ប្រធាន​​​​សភា នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ក្នុង​មុខ​តំណែង​ និង​អតីត នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជា​ច្រើន​រូប​​ផងដែរ​ ។

ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងការ អបអររបស់លោក តាម​ប្រព័ន្ធ​ ​​Video Conference  ចំពោះ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ស្ថាប័ន អៃកាប់  (ICAPP)ក្នុង​ការ​ចូល រួម​ចំណែកការថែរក្សាសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ វិបុលភាព និងយុត្តិធម៌សង្គម ក៏ដូច ជាការគោរព សិទ្ធិមនុស្ស ។

ឯកឧត្តម​ ចូហ្សេ ដឺវិនិសៀ ប្រសាសន៍ថា “យើង​ ICAPP ក៏បានស្នើឱ្យមានមូនិធិប្រឆាំង ភាពក្រីក្រ សម្រាប់​អាស៊ី​ និងសម្រាប់ពិភពលោក ផងដែរ” ។  ​ឯកឧត្តម ចូហ្សេ ដឺវិនិសៀបានបន្តថា សន្និសីទអន្តរជាតិ​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ពេលនេះក៏បានលើកឡើងការបង្កើត គណៈកម្មការមួយ ដើម្បី និយាយទៅកាន់ គណបក្ស​កាន់​អំណាច​​នៅ​ឥណ្ឌា និងប៉ាគី ស្ថាន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះនៅ រដ្ឋកាស្មៀរ ។

 ​ឯកឧត្តម ចូហ្សេ ដឺវិនិសៀ ក៏បានប្រាប់អ្នកកាសែត ថា សន្និសីទរបស់ ICAPP ក៏បានគាំទ្រ បង្កើត​ឱ្យ​​មាន​​គណៈ កម្មការសន្តិភាព សម្រាប់ ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅ ប្រទេសនេប៉ាល់ ដែលកំពុង​ប្រឈម​​មុខ ការជាប់គាំងនយោបាយអស់រយៈពេល ៤ខែ ក្រោយ ពី ការបោះឆ្នោត។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះ នេប៉ាល់​ ឯកឧត្តម  ម៉ាតហាវ កុមារ នេប៉ាល់ (MADHAV KUMAR NEPAL) បានថ្លែងអំឡុង ពេល​ចូល​រួម​របស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទថា ប្រទេស​ របស់លោក​ កំពុង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​​នយោបាយ​តាម​គំរូ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះដែរ លោក ចូហ្សេ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា សន្និសីទបាន យល់ព្រមគ្នាថានឹងបញ្ជូនគណៈកម្មការ សន្តិភាព​ របស់ ​ICAPP​ ទៅ​កាន់​ក្រុង​កាត ម៉ាន់ឌូ ប្រទេស នេប៉ាល់នៅដើមឆ្នាំក្រោយ ក៏ដូចជាបញ្ជូន គណៈកម្មការ​សន្តិភាព របស់​ ICAPP​ ទៅ​កាន់​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន ដើម្បី ស្វែងរកឱ្យមានការចរចារវាង​ពួកឧទ្ទាមតាលីបង់ និង​រដ្ឋាភិបាល​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​ ដែលកំពុង ដឹក នាំដោយប្រធានាធិបតី អាមីត កាសៃ ។

នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទថា “ការស្វែងរកអនាគតកាន់តែប្រសើរ​សម្រាប់​ អាស៊ី​”ICAPP បានផ្តោតសំខាន់ លើ៣ចំណុចធំៗគឺ សេដ្ឋកិច្ច ថាមពល និងបរិស្ថាន។ ជាលើកដំបូងក្នុង​រយៈពេល១០ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីការ បង្កើតស្ថាប័ន ICAPP នា​ឆ្នាំ​២០០០ មក​បញ្ហា​​ស្តីពី​ស្ត្រី​ជា អ្នក​នយោបាយ​ និងអ្នកដឹកនាំយុវជនវ័យក្មេង និងការ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដោយរក្សាបាននូវ​បរិស្ថានល្អ​ត្រូវ​បាន​លើក​យក​មក​ពិភាក្សា​ ។

មហាសន្និបាតលើកទី៦របស់សន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណបក្សនយោបាយនៅ អាស៊ី ICAPPដែល​រៀប​ចំ​ឡើង​​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅពេល នេះ​គឺត្រូវ​ នឹងខួប កំណើត លើក ទី៣២នៃការបង្កើត រណសិរ្ស​សាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាថ្ងៃ ទី២ ខែ​ធ្នូ ១៩៧៨ ដើម្បីផ្តួលរំលំ របបប្រល័យពូជសាសន៍​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ផង​ដែរ។

សូម​បញ្ជាក់​ថា នៅ​ថ្ងៃទី​៤ -៥  ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១០ ​គណៈប្រតិភូ​​ ICAPP ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ ​ឲ្យ​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​តំបន់​ប្រាសាទ​អង្គរ និង​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​។​